Zde najdte několik důležitých informací

Úvodem

Botič je potok ve středních Čechách, který se vlévá do Vltavy směrem od Vyšehradu. S délkou 32,8km je jedním z největších potoků v Praze. My se budeme zabývat pouze částí nazývající se Meandry Botiče, která začíná Hostivařskou přehradou a končí v Záběhlicích před parkem Práče. K dalšímu zajímavému úseku bychom mohli přiřadit také Průhonický park známý svým zámečkem a rododendrony. V sekci fotky se můžete podívat na pár záběrů z tohoto překrásného parku.

Současná situace Botiče v Praze

V minulém režimu se Botič stal spíše odpadkovým košem, příkladem může být spousta odpadků pohozených okolo potoka. A jako většina pražských potoků má i Botič problémy s koliformními bakteriemi z fekálního znečištění a úniky ropných látek, ale největší starosti ekologům způsobuje výskyt dusičnanů. A kvůli nim je Botič z hlediska čistoty zařazen do 5. třídy, která je nejhorší. Bez dusičnanů by byl někde mezi dvojkou a trojkou. Tento stav ovšem nedovoluje plné uplatnění vody v životě a vzhledu města. A odsuzuje ji do funkce "dekorativní součásti kulisy". Značně se na tom podílí jednotná kanalizační stoková sít s četnými "odlehčeními" do toku, splachy z komunikací, nelegální zaústění žump a septiku do deštových kanalizací ap. Nedobrý stav Botiče je velmi patrný při průchodu po březích potoka, kde je na vodě vidět bíložlutá pěna, která se občas zachytí o spadlou větev. Při procházce ovšem můžeme vidět i důkazy vodní eroze, jako např. podemletý a sesunutý břeh, ap. Vraťme se ovšem k tomu ropnému znečištění. Většinou k němu dochází po nějaké havárii, apod. Ropná skvrna byla naposledy objevena v létě loňského roku na jezu Marcela v Hostivaři. Hasiči většinou k likvidaci používají norné stěny a látku sorben, která na sebe váže ropné produkty. O rok dříve byli hasiči přivoláni k likvidaci úniku nafty do Botiče v Záběhlické ulici. Důvodem byla srážka dvou vozů. V drtivé většině se však bohužel nezabrání úhynu ryb a jiných vodních živočichů.

Vyskytující se druhy živočichů

I přes toto znečištění zde však žije mnoho vzácných živočišných druhů. Je to 27 druhů ryb (pstruh), z obojživelníků je zde zastoupena kuňka obecná, ropucha zelená a obecná. Z brouků se zde nachází 86 druhů střevlíkovitých, 56 mandelinkovitých a 107 nosatcovitých.Dále pak je zde 31 druhů denních motýlů (včetně obou chráněných otakárků) a 144 nočních. Je zde též 47 hnízdících druhů ptactva (ledňáček, slavík, žluva zelená i šedá, krutihlav, konipas, sýček).

Zajímavost

Název Botič kupodivu nevznikl odvozením od slova bota, ale od slova botení neboli rozvodňování, nabývání objemu.

Velké záplavy již Botič nepamatuje, ale v minulosti se i on dokázal rozvodnit. Díky přehradě v Hostivaři je však nyní bezpečný i proti velké vodě.

Známý spisovatel Miloslav Švandrlík byl označován za Černého barona od Botiče. Fotbalisté Bohemians pro změnu za tým od Botiče.

Pojďte na procházku

Jestli si chcete vyrazit na projížďku nebo procházku kolem Botiče, pak pojďte sem

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim zdrojům informací

Tvůrci www stránek botic.misto.cz

kniha Přírodní parky a CHKO Prahy

Stránkám o Průhonickém parku

Serveru seznam.cz za poskytnuté mapy