Hostivařská přehrada

Mapa Hostivařské přehrady

Na jihovýchodním okraji Prahy, v těsném sousedství Jižního Města (Praha 4) byla v roce 1962 vybudována nádrž Hostivař. Záměrem bylo zlepšit životní prostředí Pražanů z nejrozsáhlejšího satelitního města Prahy. Nádrž je umístěna v příjemném, chráněném a slunném údolí, obklopeném lesoparkem. Výměra vodní plochy se uvádí 43,8 ha, maximální hloubka 12 m, délka vzdutí 2,6 km a objem 2 130 000m3. Pravý břeh je zalesněn a méně přístupný. Na levém, plochém břehu jsou vybudovány pláže a rozsáhlá koupaliště s vyhraženým prostorem kolem 350 X 20 m. Kapacita koupaliště je přibližně 15000 osob. Dno je písčité, místy bahnité. V letních měsících je nádrž velmi navštěvovaná. Nespornou výhodou je přístupnost lokality. Leží v dosahu MHD; metra (stanice Háje), tramvají (č. 26, 22, 54 od náměstí J. Marata pěšky 20 minut k hrázi nádrže) a autobusů (115, 154, 505 a dalších ze směrů Hostivař, Háje, Petrovice).

Hráz přehrady je vysoká 16m a dlouhá 110m.Ty hráze je zemní s návodním zemním těsněním. Kapacita přelivu je 149 m3/s. Typ přelivu je hrazený.Pro rybáře zde máme další informace.